Prekinula mi se veza sa serverom, šta da radim?

Razlozi za gubljenje konekcije sa Slagalica serverom mogu biti:

  • Prekid internet konekcije,
  • Kašnjenje u prenosu podataka i nestabinost internet konekcije – to znači da iako se konekcija nije skroz prekinula, veza nije dovoljno stabilna kako bi igra mogla nesmetano da se odvija,
  • Problemi sa Flash Player-om usled preopterećenosti ili slabih performansi računara. Slagalica je igra koja se izvršava u Flash Player-u. Ukoliko je otvoren veći broj strana koje koriste Flash Player (npr. Youtube, druge igre na Facebook-u) može doći do smanjenog odziva Flash Player-a i same igre, što će narušiti interaktivnost, povećati kašnjenja ili čak dovesti do prekida stabilne veze sa serverom,
  • Nedovoljno slobodne radne memorije na telefonu. U tom slučaju preporučujemo da pre igre isključite sve aktivne aplikacije, te da redovno brišete keširane podatke i memoriju i po potrebi reinstalirate aplikacije Facebook i Slagalica.

Slagalica je interaktivna igra koja zahteva brz odziv od strane oba igrača. Igra bi izgubila smisao kada bi jedan od igrača imao problema sa konekcijom i veliko kašnjenje, jer bi drugi morao neprestano da čeka na odgovor svog protivnika. Ukoliko se konekcija na određeno vreme izgubi, sistem će pokušati da automatski poveže igrača sa serverom. Uspostavljanje konekcije traje 20 sekundi. Ako konekcija ne može biti uspostavljena u tom periodu, igrač može da osveži stranicu i nastavi započetu partiju.