Nije mi priznato rešenje, iako je tačno. Šta se dogodilo?

Moguće je da ste na kratko izgubili vezu sa internetom u trenutku kada ste slali odgovor, te je vaš odgovor stigao na server posle isteka vremena i samim tim, nažalost, zaveden je kao netačan.