Igra neće da se učita. Šta da radim?

Ukoliko ste dobili poruku da nije moguće uspostavljanje veze sa Slagalica serverom, pokušajte da uradite sledeće:

  • Obrišite kolačiće (Cookies and other site data) i keš memoriju (Cached images and files) u podešavanjima pretraživača koji koristite ili, ukoliko koristite Android aplikaciju, obrišite keš memoriju u informacijama o aplikaciji,
  • Proverite da li su datum i vreme na vašem računaru tačno podešeni,
  • Ukoliko je reč o mreži koja ima veći broj korisnika, moguće je da je administrator mreže zabranio otvaranje komunikacionog porta na vašem računaru. U ovom slučaju potrebno je obratiti se administratoru mreže na koju je računar povezan,
  • Privremeno isključite zaštitni zid (firewall) kako biste proverili da li on blokira uspostavljanje veze sa Slagalica serverom. Ukoliko je to slučaj, potrebno je isključiti firewall ili ga drugačije podesiti.

Ukoliko se igra uopšte ne učitava, već se otvori samo plava pozadina, ažurirajte Flash Player. Moguće je da verzija Flash Playera koju imate više nije odgovarajuća.