Nekoliko reči o šestoj igri – ASOCIJACIJE

Igra asocijacije sastoji se od četiri kolone sa po četiri polja i konačnog rešenja. Igrač otvara polje klikom na njega i time stiče pravo da pogađa rešenje te kolone. U slučaju da su otvorena polja u drugim kolonama, igrač ima pravo da pogađa i rešenja tih kolona, kao i konačno rešenje.

Kao tačno rešenje prihvataju se različiti oblici iste reči. Recimo, ukoliko je konačno rešenje ‘Kuća’, potencijalno prihvatljiva rešenja su i – ‘Kuće’, ‘Kućni’, ‘Kućne’… Ipak Slagalica tim ne može da garantuje da će svaki oblik reči biti prihvaćen kao rešenje, tako da bi u ovom primeru najbolje bilo uneti imenicu u nominativu jednine – ‘Kuća’. Analogno tome, poželjno je unositi glagole u infinitivu i sl.

Žalbe koje se odnose na neprihvaćene sinonime, padeže, rodove, vremena i sl. unetih pojmova neće biti razmatrane.

U ovoj igri potrebno je koristiti latiničnu tastaturu, ali nije neophodno koristiti “kukičasta” slova – č, ć, š, ž, đ, dž, već se prihvataju i – c, c, s, z, dj, dz.

Bodovanje u ovoj igri vrši se na sledeći način:
2 poena za rešenje kolone + 1 poen za svako neotvoreno polje
5 poena za konačno rešenje + poeni za neotvorene kolone. Poeni za neotvorene kolone se računaju na prethodno opisan način.

Nakon otvaranja svih polja svaki od igrača ima još dva pokušaja pre nego što se igra završi.