Nekoliko reči o nedeljnoj listi

Nedeljnu rang listu čini grupa igrača koja prvog dana takmičarskog ciklusa (ponedeljak u 05:00h po Srednjoevropskom vremenu) ima istu titulu.

Svi takmičari u klubu podeljeni su po ligama u okviru kojih ostvaruju plasman na nedeljnim rang listama. Jednu ligu čini grupa igrača sa istom titulom, ali nisu svi igrači sa istom titulom u istoj ligi, već su razvrstani u nekoliko njih. Ukoliko igrač u toku jednog takmičarskog ciklusa osvoji novu titulu koja bi mu omogućila prelazak u novu ligu, prelazak će biti realizovan tek nakon završetka tekuće nedelje.

Server ne spaja igrače isključivo po ligama u kojima se nalaze, dakle, mogući su i susreti igrača koji se nalaze u različitim ligama.

Igrači se plasiraju na listu prema broju osvojenih pera. Ukoliko dva igrača imaju isti broj pera, onda prednost ima igrač sa većim brojem zvezdica. Na kraju takmičarskog ciklusa najboljih pet takmičara u svakoj ligi se nagrađuju zlatnim tokenima i rejting zvezdicama. Uvek možete da vidite koje ćete nagrade osvojiti tako što ćete kursorom preći preko poklončića pored imena na listi.

Takođe, igrač ima uvid u listu desetoro najbolje plasiranih prijatelja, nezavisno od toga kojoj ligi ti prijatelji pripadaju.