Nekoliko reči o drugoj igri – MOJ BROJ

Igrač u drugoj igri ima zadatak da pre isteka vremena pomoću ponuđenih brojeva, računskih operacija i zagrada, sastavi izraz koji će biti jednak ili što bliži zadatom broju. Izraz se sastavlja kliktanjem na dugmiće matematički ispravnim redosledom.

Ukoliko oba igrača sastave tačan ili isti približan broj, pobednik je igrač koji je birao brojeve. Igrač koji je pobedio u ovoj igri nagrađuje se sa 10 poena.

* Nije dozvoljeno da neki deo izraza ima rešenje koje nije ceo broj, odnosno, nije dozvoljeno deljenje brojeva ukoliko se tako dobija broj koji nije prirodan (npr. 10/3).