Gde mogu da vidim sva moja dostignućima?

Soba sa dostignućima je dostupna u gornjem meniju klikom na ikonicu sove.

U sobi se nalaze sva dostignuća koja je igrač osvojio. U početku su sva dostignuća zaključana. Kada igrač ostvari uslov za osvajanje nekog dostignuća, dobija ključ od katanca kojim je dostignuće zaključano i kojim ga je potrebno otključati. Otvaranjem dostignuća igrač osvaja nagrade.

Igrač, pored trenutnih dostignuća, u ovoj sobi ima priliku da vidi svoje uspehe iz prethodnih ciklusa.