Da li u partijama sa prijateljima dobijam pera, zvezdice i dostignuća?

Kako bismo izbegli eventualne zloupotrebe igrača koji poseduju više profila, u prijateljskim partijama za pobedu se ne dobijaju pera i zvezdice. Takođe, igrač može osvojiti samo dostignuća iz trećeg reda – Zlatno slovo, Zlatni as, Zlatna sova, Sijalica za noćno štrebanje i Zlatna spojnica, jer osvajanje ovih dostignuća isključivo zavisi od znanja i umeća takmičara.