Nekoliko reči o prvoj igri – SLAGALICA

Igrač u prvoj igri imaju na raspolaganju 12 slova i zadatak da sastavi što dužu reč. Reč se sastavlja kliktanjem na ponuđena slova. Poene dobija svaki igrač koji sastavi ispravnu reč. Reči se tokom igre automatski proveravaju i ukoliko igrač vidi da mu reč nije prihvaćena, može je obrisati i upisati novu.

Poeni za prvu igru se dodeljuju prema sledećoj formuli:

BROJ POENA = BROJ SLOVA x 2 + DODATNI POENI* + BONUS POENI**

* 6 dodatnih poena dobija igrač koji se sastavio dužu reč. Ukoliko su oba igrača sastavila ispravne reči jednake dužine, igrač koji je birao slova dobija 10 dodatnih poena poena.

** 3 bonus poena dobija igrač koji je sastavio reč iste dužine kao kompjuter.