Nekoliko reči o prvoj igri – SLAGALICA

Igrač u prvoj igri imaju na raspolaganju 12 slova i zadatak da sastavi što dužu reč. Reč se sastavlja kliktanjem na ponuđena slova. Poene dobija svaki igrač koji sastavi ispravnu reč. Reči se tokom igre automatski proveravaju i ukoliko igrač vidi da mu reč nije prihvaćena, može je obrisati i upisati novu.

Poeni za prvu igru se dodeljuju prema sledećoj formuli:

BROJ POENA = BROJ SLOVA x 2 + DODATNI POENI* + BONUS POENI**

* 10 dodatnih poena dobija igrač koji se sastavio dužu reč. Ukoliko su oba igrača sastavila ispravne reči jednake dužine, igrač koji je birao slova dobija 10 dodatnih poena poena.

** 5 bonus poena dobija igrač koji je sastavio reč iste dužine kao kompjuter. Ako je reč koju je sastavio igrač duža od reči koju je sastavio naš kompjuter, igrač dobija 10 bonus poena.